Người hiến tinh trùng ở Victoria sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân cho con cái của họ Người hiến tinh trùng ở Victoria sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân cho con cái của họ
Theo một dự luật đang được chính quyền bang Victoria cân nhắc, những người hiến tinh trùng giấu tên ở tiểu bang này sẽ bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho con cái cho dù họ có đồng ý hay không.
Tin Mới
Xem Thêm