Đợi làm gì cho mệt

04:30' 19-09-2011

 Em à, nếu ngày mai anh bất ngờ đi xa thì em có nhớ anh không?
 Dĩ nhiên rồi...

 Em có còn yêu anh và chờ đợi anh không?
 Dĩ nhiên rồi...

 Nếu vì lý do nào đó anh không về thì em có chờ đợi anh không?
 Sao anh ngốc vậy, nếu anh không về thì em chờ đợi anh làm gì cho mệt?

Bi st